OSV Lima Scabra

Sportduikvereniging te Zoetermeer

Bestuur

Het bestuur van Lima Scabra bestaat uit vijf leden die door de leden worden gekozen voor een periode van telkens drie jaar. Dit gebeurt tijdens een van de Algemene Leden Vergaderingen die tweemaal per jaar gehouden worden. Daarnaast komen zij eens per twee maanden of zoveel vaker als nodig is bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen komen zaken als contacten met de gemeente, de Zoetermeerse Sportraad en de NOB, financiën, opleidingen en dergelijke aan de orde.bestuur

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter :  Olaf Ruijters
Secretaris :  Bert den Hollander
Penningmeester :  Laurens Versteegh
Hoofdtrainer :  Wout Pronk
Algemeen Bestuurslid :  Rick Driesen

contributie januari 2023

Beste Lima leden

In januari zal in week 2 behalve de Lima-contributie tevens de

NOB-contributie(53,80€) via een automatische incasso geïnd worden. De enkele leden die zelf maandelijks de contributie overmaken worden verzocht om in januari ook de NOB-contributie over te maken.

Groetjes,

Laurens

Sportduik keuring gewijzigd

Met ingang van 1 mei van 2021 is de verplichtte Medische duikkeuring binnen de NOB vervangen door een Online medische zelftest die duikers zelf kunnen invullen. Als je start met persluchtduiken is de (aanvangs-) duikkeuring nog steeds verplicht, maar daarna kan worden volstaan met een jaarlijkse Online medische zelftest.

De test zelf is te bereiken via: https://www.medischecheckvoorduikers.nl/

Na het doorlopen van de test kan een advies volgen om alsnog contact te zoeken met een duikerarts.

Op het vervallen van de herkeuring is één uitzondering: duikinstructeurs van de NOB, die actief deelnemen aan een opleidingstraject. Voor hen geldt nog steeds dat zij een jaarlijkse of driejaarlijkse herkeuring dienen te ondergaan. De kosten voor deze duikkeuring worden in de meeste gevallen vergoed door de Ziektekostenverzekeraar. Indien de verzekering dit niet vergoed, en je speelt toch een actieve rol in de opleiding, dan vergoeden we deze kosten vanuit Lima Scabra.

De sportduikkeuring kan op meerdere locaties worden afgenomen. Een mogelijk voorbeeld is bij de SMA van het Groene Hart Ziekenhuis: https://www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/sportgeneeskunde/verplichte-sportonderzoeken/

Juiste kraan op je fles

Beste Limanezen

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval met een duikfles is er door de arbeidsinspectie een waarschuwing uitgegeven.

Zover wij weten hebben wij binnen de vereniging geen oude duikflessen enof kranen met afwijkend schroefdraad mocht je twijfelen ga dan even langs bij de duikshop of maak duidelijke foto's 

Lees het artikel en check je fles en kraan.

https://onderwatersport.org/verkeerde-combinatie-kraan-en-cilinder-arbeidsinspectie-waarschuwt/

Mvgr Wout Pronk

Hoofdtrainer 

vrij zwemmen en voute kersttruien borrel

Beste limanezen

Zondag 23 oktober is er weer het vrijzwemmen voor de leden hun partner en kids en kleinkinderen

van 19:15 uur t/m 20:30 uur in Het Keerpunt

 

Zet alvast de voute kersttruien borrel in je agenda :  18 december 2022

 

Mvgr Wout Pronk

nieuwe gezichten

Beste Leden

De duikvereniging Duik Boon staat op het punt om opgheven te worden een aantal leden heeft aangegeven waarschijnlijk te willen overstappen naar Lima Scabra, de komende weken zullen ze nader kennis maken met onze vereniging door een keer mee te trainen en na afloop kennis met ons te maken bij JJmusichouse 

Mocht je dus nieuwe gezichten tegenkomen in de kleedkamer, zwemzaal of bij JJmusichouse heet ze van harte welkom en wijs ze de weg indien nodig

Mvgr Wout Pronk

hoofdtrainer   

Leden login

jaar   scabra   juni   naar   gaan   training   leden   20:00   wout   trainingen   duiken   zwembad   lima   opleiding   geen   beste   zwemmen   mvgr   eerste   duikers   aantal   graag   weer   even   namens   aanmelden   zondag   pronk   limanezen   december  

 

Copyright © 2013-2021  Lima Scabra. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld.

Indien er ongewenste content is opgenomen, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

nob logo smallnobfacebook